andbanc / Private Bankers

Planificació successòria

Clients Privats

La successió patrimonial requereix una enginyeria de gestió dissenyada estratègicament a mida de les vostres particularitats.

Un equip dedicat d'experts professionals planifica la successió del vostre patrimoni de manera ordenada i garanteix la creació de valor en tot moment.

Amb una gestió orientada a l'estudi i l'anàlisi de la vostra estratègia familiar, implementem els processos i estructures que calguin per garantir que en el traspàs a les generacions següents es prioritzi el creixement del vostre capital a llarg termini.