andbanc / Private Bankers

COMPLIMENT NORMATIU

PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I LLUITA CONTRA EL TERRORISME

• DECLARACIÓ GENERAL SOBRE LES POLÍTIQUES DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS EN EL GRUP ANDBANK  
• AML WOLFSBERG QUESTIONNAIRE 


USA Patriot Act

• USA PATRIOT ACT CERTIFICATE 

 

MIFID

Segons el que disposa la Directiva 2004/39 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa als mercats d'instruments financers (MiFID), posem a disposició dels nostres clients informació rellevant de caràcter general sobre l'Entitat i els diferents serveis i instruments financers.

 

CRS 

CRS és un sistema d'intercanvi automàtic d'informació tributària entre països que permet a les Administracions Tributàries dels països que hi estiguin adherits obtenir, anualment,  informació fiscal relativa a les inversions o posicions que els seus residents fiscals tenen en institucions financeres situades a l'estranger (fora del país on són residents fiscals).  

El Principat d’Andorra ha aprovat la Llei 9/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, que recull els principis establerts per l’OCDE per al Common Reporting Standard (CRS), inclosos a la Convention on Mutual Administrative Assistance (CMAA) in Tax Matters, en relació a l’intercanvi automàtic entre autoritats competents dels territoris membres sobre determinada informació de caràcter fiscal. La llei es troba publicat a la pàgina web del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) (www.bopa.ad).

Aquesta llei suposa que les entitats financeres estan obligades –per imperatiu legal- a comunicar a llurs respectives autoritats competents (en el cas del Principat d’Andorra es realitza al Departament de tributs i de fronteres) determinada informació personal i fiscal respecte dels comptes de clients no residents.