andbanc / Private Bankers

SEGURETAT

Es pot navegar per Internet d’una manera segura si es tenen en compte unes precaucions mínimes i, especialment, quan s’opera amb la banca en línia o home banking. Li oferim les següents recomanacions:

• Mantingui actualitzats el sistema operatiu del seu PC i els diferents programes que utilitza per navegar, com ara l’explorador d’Internet.

• És molt important disposar d’un antivírics i que aquest s’actualitzi cada dia. Un antivírics no actualitzat perd ràpidament la seva efectivitat perquè no pot reconèixer els nous virus.

• És important que l’antivírics estigui ben configurat. No dubti en utilitzar el servei dels tècnics professionals si la configuració li planteja dubtes.

• És important que el seu antivíric explori periòdicament tot el seu ordinador.

• El Tallafocs o ‘firewall‘, és un software que impedeix l’accés al PC des de l’exterior sense el seu permís i avisa si s’intenta entrar des de fora. De la mateixa manera que l’antivirus, un tallafocs mal configurat no serveix pràcticament de res. No dubti a utilitzar el servei dels tècnics professionals si la configuració li planteja dubtes.

• Instal·lar un antispyware és una bona mesura de seguretat, però, com sempre, s’ha de mantenir actualitzat i ben configurat. No dubti a utilitzar el servei dels tècnics professionals si la configuració li planteja dubtes.

EL FRAU A TRAVÉS D‘INTERNET

El frau a través d’Internet. Conèixer els tipus de frau més freqüents li evitarà sorpreses.

• Desconfiï dels correus amb assumptes estranys o de remitents no coneguts.

• Desconfiï dels correus on li demanen dades personals, excepte si coneix la identitat del remitent de manera fefaent.

• Veure el correu a través de la “Vista Prèvia” equival a obrir el correu. Si ho pot evitar, no utilitzi la ‘Vista Prèvia’ perquè hi ha virus que s’executen en el moment que s’obre el correu.

• Davant la sospita d’haver rebut un correu electrònic fraudulent, posi’s en contacte amb la seva entitat bancària.

• La seva entitat bancària MAI no li demanarà dades de les seves credencials d’accés per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà.

LA SOLUCIÓ DE SEGURETAT D’ANDBANK

Andbank disposa de la tecnologia més avançada per garantir el més alt nivell de seguretat i confidencialitat de les seves gestions.