andbanc / Private Bankers

SINERGIES ENTRE FAMÍLIES / CLUB DEALS

Andbank ofereix als clients privats la possibilitat de coinvertir amb nosaltres en operacions exclusives.

Un club deal consisteix en l'adquisició total o de la part majoritària d'una societat amb la participació de diversos inversors.

Aquesta pràctica ha permès en nombroses ocasions que els inversors compartissin riscos i unissin recursos per adquirir societats de dimensions més grans que d'una altra manera no haurien pogut adquirir. Es tracta d'un servei que posa de manifest la nostra capacitat de compartir riscos d'inversió amb els nostres clients.

Family Offices

Ser un banc de famílies ens dóna un avantatge competitiu clau que evidencia el fet que compartim interessos amb els nostres clients.

Andbank reuneix inversors provinents de diversos entorns, particulars, professionals, negocis familiars o empreses de capital privat.