andbanc / Private Bankers

Custòdia global

Family Offices

El servei de custòdia global que ofereix Andbank ha estat dissenyat de manera cuidadosa per cobrir les necessitats de les institucions o famílies que requereixin solucions personalitzades per a la rendibilització dels seus actius.

Amb independència de la jurisdicció, s'ofereix un servei integrat de custòdia que permet a través d'un únic informe, obtenir de manera instantània, estats financers consolidats, informes de rendibilitat detallats i anàlisis de riscos.

La nostra plataforma de gestió, oberta 24 h / 365 dies, permet garantir l'accés directe i supervisat dels nostres inversors en qualsevol plaça financera del mercat internacional.