andbanc / Private Bankers

Filosofia d'inversió

Independent Financial Advisors

L'excel·lència i la integritat de les nostres operacions, el coneixement, el respecte per l'entorn i la constant consecució d'objectius en totes les nostres línies de negoci, ens converteixen en un interlocutor atractiu i molt solvent.

Com que les necessitats de cada client són úniques, desenvolupem estratègies d'inversió que equilibrin el risc i el benefici, distribuint els actius de les seves carteres en funció dels objectius dels inversors, la seva tolerància al risc i les seves perspectives d'inversió.

La filosofia d'inversió que seguim a Andbank és el reflex fidel del nostre convenciment sobre els mecanismes bàsics dels mercats financers i el seu funcionament.