andbanc / Private Bankers

Productes a mida

 1. 01

  PRODUCTES ESTÀNDARD

  • Dipòsits tradicionals

  • Dipòsits estructurats senzills

  • Llista de valors recomanats

  • Fons d'inversió tradicionals, propis i de tercers

  • Pòlissa de crèdit

 2. 02

  PRODUCTES SOFISTICATS

  • Hedge-Funds

  • Futurs i opcions

  • Productes estructurats complexos

 3. 03

  GESTIÓ TRADICIONAL

  • Fons d'inversió

   Monetaris / Renda fixa / Mixtos / Renda variable

  • Carteres

   Estratègiques / Especialitzades

 4. 04

  GESTIÓ DE RETORN ABSOLUT

  • Active Value Portfolio

   Conservative / Moderate / Expert

  • Total Return Managers

  • VaR

 5. 05

  GESTIÓ PERSONALITZADA

  • Mandats globals de gestió / Advisory

  • SICAV

  • Club Deals

  • Productes Taylor-made

  • Unit Link