andbanc / Private Bankers

El nostre equip

Dedicació, confidencialitat i discreció

El nostre equip dedicat al servei de gestors independents gaudeix d'una àmplia formació i una sòlida trajectòria professional que permeten articular un servei altament competitiu en qualsevol jurisdicció.

Valors com la prudència, la discreció i l'excel·lència són els fonaments sobre els quals el nostre equip basa la gestió.

Cada IFA té un responsable de comptes capaç de cobrir totes les vostres necessitats i guiar-vos dins del grup.