andbanc / Private Bankers

Solucions

Independència, imparcialitat i discreció

ASSESSORAMENT FINANCER

Recomanacions d'inversió i suport a mida per als assessors i gestors independents que busquen diferenciar la gestió del patrimoni dels seus clients. Si desitgeu delegar la gestió al nostre equip d'especialistes, la nostra estratègia d'inversió se centra en la preservació del patrimoni en la constant captació de les tendències més alcistes del mercat financer.

ASSESSORAMENT LEGAL I FISCAL

La nostra multijurisdicció permet conèixer en profunditat el marc legal i fiscal dels principals mercats financers on necessiteu operar.
Un expert equip de juristes internacionals assessoren en l'elaboració d'entorns que permetin oferir i adaptar l'entorn bancari dels vostres clients en funció de les seves necessitats.

PLANIFICACIÓ SUCCESSÒRIA

La successió patrimonial requereix d'una gestió dissenyada estratègicament a la mida de les vostres particularitats. Amb una gestió orientada a l'estudi i l'anàlisi de la vostra estratègia familiar implementem els processos i les estructures que calguin per garantir que en el traspàs a les generacions següents es prioritzi el creixement del vostre capital a llarg termini.

OPINIÓ MACROECONÒMICA


 1. 01

  Més de 70 professionals dedicats a la gestió patrimonial

 2. 02

  Les nostres recomanacions es basen en anàlisis financeres exhaustives del grup Andbank

 3. 03

  Emissió mensual d'opinió corporativa i de mercats

 4. 04

  Especialistes d'inversions amb accés al research de tots els nostres bancs custodis