andbanc / Private Bankers

EMISSIÓ DE CAPITAL CONTINGENT

Informació rellevant per a tenidors

• Informació CoCos convertibles

• Informació CoCos No convertibles

• Informació trimestral