andbanc / Private Bankers

LLEI PROTECCIÓ DADES

LLEI QUALIFICADA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment de la llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, el client autoritza expressament que les dades de caràcter personal facilitades a andbank siguin tractades d'una manera automatitzada i siguin incorporades als fitxers de l'entitat, amb la finalitat d'acomplir les relacions contractuals i altres relacions jurídiques que ens uneixen.

Així mateix, el client consent que andbank podrà utilitzar també aquestes dades per a les finalitats següents:

• Per remetre-li informació relativa a l'oferta, la promoció i la contractació dels seus productes o una altra informació que consideri que pot resultar d'interès.

• Per elaborar perfils, analitzar noves propostes i valorar riscs.

• Per cedir-les, amb les finalitats expressades al punt primer, a altres societats del grup, a societats participades per aquestes i/o auxiliars, i a altres societats amb les quals andbank arribi a acords de col•laboració comercial.

Llevat que el client ens indiqui el contrari, considerarem que dóna el seu consentiment per a la utilització de les seves dades personals amb les finalitats esmentades. En tot cas, pot oposar-se a la utilització de les seves dades en tot moment, amb l'únic requisit de comunicar-ho al banc.

D'acord amb la citada llei de protecció de dades personals, el client pot exercir els seus drets d'accés, de rectificació i supressió de les dades que són exercitables en tot moment, mitjançant una simple sol•licitud a andbank, com a responsable del tractament.