andbanc / Private Bankers

Iban

Número de compte:

Número incorrecto

Preguntes freqüents:

 • Què és l’IBAN (International Bank Account Number)?

  L’IBAN és un format estàndard i unifcat a nivell europeu dels números de compte bancaris.

  L’IBAN no és un nou número de compte, és un nou format del mateix número que té ara.

  Aquesta nova codifcació li permetrà evitar errors i demores en les seves operacions, tant nacionals com internacionals, assegurant la transmissió correcta de les dades bancàries i evitant el càrrec de despeses innecessàries de les operacions que efectuï amb d’altres bancs.

  El format IBAN conté -a més del número de compte- informació sobre el país, banc i sucursal del compte.

 • Qui ha d’utilitzar el format IBAN?

  Qualsevol persona del Principat que realitzi transaccions bancàries amb tercers, ja sigui per efectuar un pagament o rebre diners.

 • Com està format l’IBAN?

  Consta de 24 dígits alfanumèrics:

  ADCC BBBB SSSS ZZZZ ZZZZ ZZZZ

  • AD Codi del país del compte (dues lletres)
  • CC Dígits de control (dos números)
  • BBBB Codi del banc del compte (quatre números)
  • SSSS Codi de la sucursal del compte (quatre números)
  • ZZZZ ZZZZ ZZZZ Número de compte (dotze dígits)

  Així doncs, el format IBAN seria: AD58 0001 0000 1234 5670 0100

 • On pot obtenir el codi IBAN?

  Totes les entitats bancàries d’Andorra el podran informar del format IBAN de tots els comptes oberts amb cadascuna d’elles.