andbanc / Private Bankers

Avís legal

La informació continguda a les pàgines web d’andbank té com a objectiu donar a conèixer a les persones que accedeixen a aquestes pàgines els nostres productes i serveis, i establir canals informatius de comunicació directa amb el públic en general i amb els clients en particular, a través del correu electrònic.

La documentació i el disseny gràfic són propietat d’Andbank. Per tant, queda prohibida la reproducció, còpia, distribució o altres activitats de manipulació d’aquesta documentació, sense l’autorització expressa d’Andbank. L’ús indegut serà penalitzat d’acord amb la legislació vigent.

L’accés a les pàgines web d’Andbank i qualsevol ús de la informació continguda en elles és responsabilitat exclusiva de l’usuari. En cap cas aquesta informació es pot entendre com a recomanació, assessorament o oferta de contractació. Andbank no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es desprengui de l’esmentat accés o utilització de la informació. Andbank no garanteix que la informació, els texts, els gràfics, els vincles o el contingut de tots els articles que figuren a les webs d’Andbank siguin exactes o complets.

Cal tenir sempre present que el valor de les inversions i les rendes produïdes per aquestes poden incrementar o disminuir i que els inversors poden perdre de manera parcial o total els imports invertits.

Andbank es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web o els vincles sense necessitat de preavís.

Andbank tampoc no adquireix cap compromís en l’actualització de la informació continguda en la web d’Andbank, ni assumeix cap responsabilitat sobre els continguts i serveis comercials o d’una altra índole de webs que es puguin enllaçar electrònicament, directament o indirectament, a través de les webs d’Andbank.

Andbank declina tota responsabilitat per l’accés de persones des de jurisdiccions en què, pel motiu que sigui, estigui prohibida la publicació, o disposició de les webs d’Andbank i, si s’escau, en podrà restringir o refusar l’accés.