Sobre nosaltres

Sala de premsa

Andbank celebra una sessió de formació
 per a assessors independents d’inversions

enrere

RSC

Share on FacebookTweet about this on Twitter
Andbank celebra una sessió de formació
 per a assessors independents d’inversions

Andorra, 8 de novembre de 2019. Andbank va organitzar el passat 5 de novembre la seva segona sessió de formació per assessors independents d’inversions, o IFAs (de l’anglès, Independent Financial Adviser), que dona continuïtat a la celebrada al mes de març i que va comptar amb 15 d’aquests professionals basats al Principat. En aquesta ocasió, […]

Andorra, 8 de novembre de 2019. Andbank va organitzar el passat 5 de novembre la seva segona sessió de formació per assessors independents d’inversions, o IFAs (de l’anglès, Independent Financial Adviser), que dona continuïtat a la celebrada al mes de març i que va comptar amb 15 d’aquests professionals basats al Principat.

En aquesta ocasió, els IFAs aplegats per l’entitat varen rebre una formació específica a càrrec d’Ivan Rodríguez, Director de Regulació i Mercats d’Andbank, sobre les implicacions en la seva feina de la normativa europea MiFID II, en vigor des de 2008 als països membres de la Unió Europea, però que serà efectiva a Andorra a partir del 31 de desembre de 2021.

A mode de preàmbul, la jornada va iniciar-se amb una sessió d’anàlisi a càrrec d’Alex Fusté, Economista en Cap d’Andbank, que va fer una valoració general i un exercici de projecció sobre quin serà el comportament en els propers exercicis dels principals mercats financers globals.

El bloc central, titulat ‘MIFID II, una oportunitat?’, va realitzar una panoràmica d’aquesta nova regulació, que preveu abordar per exemple la relació entre el client i les entitats financeres, però que dedica un dels seus apartats centrals als assessors, i estableix precisament diferències entre aquells associats a una entitat i els independents. A aquests últims, se’ls establiran una sèrie de requisits, per exemple, a l’hora de cobrar primes o incentius de les companyies emissores de productes financers per garantir una independència real, i es fixarà l’obligatorietat de que acreditin un cert nivell de formació financera.

Segons Rodríguez, “MiFID II vol, en definitiva, aprofundir en la protecció dels inversors del reglament homònim anterior, i els seus requisits de transparència afectaran naturalment a totes les baules de l’assessorament financer. En el cas dels IFAs, aquests transcendeixen el cobrament d’incentius de les comercialitzadores de productes financers, potser el seu aspecte més conegut, i fixen també, per exemple, l’obligatorietat d’enregistrar determinades comunicacions amb entitats i clients o de reportar diverses informacions post-contractual. En aquesta sessió hem volgut explicar en detall als assessors independents basats a Andorra les implicacions de tots aquests canvis en la seva feina, per garantir una adaptació ràpida i reeixida d’un nou marc regulador que serà obligatori en menys de 26 mesos”.

Un cop abordades les implicacions de MiFID II pels IFAs, la sessió va cloure amb un bloc sobre ‘Noves Propostes d’Inversions’, a càrrec de Jordi Riera, General Manager d’Andbank Asset Management, i Paras Bhagtani, Director Product Manager & Investment Analyst de l’entitat, on es va abordar com continuar oferint productes amb rendibilitats atractives en un entorn de tipus d’interès molt baixos a través, per exemple, de fons de la pròpia Andbank SIGMA Short-Mid Term euro, SIGMA Balanced, o Andbank Patrimoni.