Asset management

Les nostres carteres

CARTERES ESPECIALITZADES

Gestió especialitzada

Carteras ESPECIALIZADAS

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
Equity Plus USD USD 16/11/2017 - 13/08/2018 -3.32% -0.001% - - -
Equity Plus EUR EUR 21/05/2015 - 13/08/2018 -3.32% 0.0607% 0.0002 -0.001158% -
Top Dividend EUR EUR 13/03/2013 - 13/08/2018 -4.31% 4.95% -3.31% 4.09% -0.02%
Top Dividend USA USD 13/03/2013 - 13/08/2018 -0.95% 12.83% 6.09% -4.97% 2.40%
Top Alpha USA USD 19/01/2011 - 13/08/2018 -0.74% 19.34% -0.81% -3.79% 0.34%
USD Preservation Strategy USD 24/09/2013 - 13/08/2018 -2.67% 7.41% 3.82% -5.30% -3.48%

Gestió Patrimonial

Carteras ESPECIALIZADAS

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
Select Exporters EUR 01/02/2011 - 13/08/2018 0.00% 1.89% 0.41% 5.73% -1.97%
Select Euro EUR 14/10/2009 - 13/08/2018 -3.72% 6.34% -4.94% 6.25% -5.85%
Select Spain EUR EUR 07/05/2010 - 13/08/2018 -3.74% 5.42% -2.80% -0.63% 3.31%
Select USA USD 20/01/2010 - 13/08/2018 -1.45% 12.38% -1.94% -3.70% 2.15%

CARTERES MULTI-ACTIUS

Active Value

Carteras MULTI-ACTIVOS

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
Active Value Conservative EUR EUR 30/09/2009 - 13/08/2018 -2.96% 0.29% 2.39% -0.49% 2.06%
Active Value Moderate EUR EUR 30/09/2009 - 13/08/2018 -3.49% 1.66% 2.49% -0.82% 2.88%
Active Value Plus EUR EUR 30/09/2009 - 13/08/2018 -4.22% 2.84% 1.79% -0.74% 2.59%
Active Value Conservative USD USD 30/09/2009 - 13/08/2018 -1.83% 2.75% 3.52% -3.74% -0.82%
Active Value Moderate USD USD 30/09/2009 - 13/08/2018 -2.48% 4.98% 2.79% -4.68% -1.70%
Active Value Plus USD USD 30/09/2009 - 13/08/2018 -2.99% 6.34% 1.54% -6.22% -2.71%
Moderate Flexible Allocation EUR 05/05/2015 - 13/08/2018 -2.97% 1.35% 3.86% -7.66% -
Equilibrat Andbank Balanced EUR 06/05/2015 - 13/08/2018 0.48% 5.34% 8.28% -2.30% -

Gestió Estratègies

Carteras MULTI-ACTIVOS

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
Fixed Income Cap Euro Zone EUR 24/11/2006 - 13/08/2018 -3.12% 1.82% 1.85% -5.74% 2.98%
Moderate EUR EUR 04/03/1997 - 13/08/2018 -3.93% 2.64% 2.26% -5.75% -2.16%
Balanced EUR EUR 30/12/1999 - 13/08/2018 -4.55% 3.16% 1.60% -4.39% -2.71%
Conservative EUR EUR 25/05/2018 - 13/08/2018 -0.98% - - - -
Growth EUR EUR 01/04/1997 - 13/08/2018 -4.86% 3.07% 0.91% -.50% -4.73%
High Growth EUR EUR 01/06/1998 - 13/08/2018 -5.20% 1.61% 1.09% -3.16% -5.67%