Asset management

Les nostres carteres

2

2

2

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
Select Euro EUR 6.34% - 30/07/2021 8.23% 0.41% 16 09%

CARTERES MULTI-ACTIUS

Active Value

Carteras MULTI-ACTIVOS

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
Active Value Conservative EUR EUR 30/09/2009 - 30/07/2021 0.16% -2.01% 2.31% -6.31%
Active Value Moderate EUR EUR 30/09/2009 - 30/07/2021 -0.08% -0.53% 4.92% -8.07%
Active Value Plus EUR EUR 30/09/2009 - 30/07/2021 0.54% -0.53% 7.47% -9.91%
Active Value Conservative USD USD 30/09/2009 - 30/07/2021 -0.90% 1.81% 4.53% -3.77%
Active Value Moderate USD USD 30/09/2009 - 30/07/2021 -1.51% 4.41% 6.30% -6.70%
Active Value Plus USD USD 30/09/2009 - 30/07/2021 -1.44% 3.08% 8.16% -8.72%
Moderate Flexible Allocation EUR 05/05/2015 - 30/07/2021 0.33% -0.81% 6.28% -8.75%
Equilibrat Andbank Balanced EUR 06/05/2015 - 30/07/2021 1.79% 4.31% 7.67% -6.26%

Gestió Estratègies

Carteras MULTI-ACTIVOS

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
Conservative Profile Portfolio EUR EUR 25/05/2018 - 30/07/2021 -0.43% 0.06% 1.03% -4.33%
Moderate Profile Portolio EUR EUR 04/03/1997 - 30/07/2021 0.23% 1.70% 4.72% -9.89%
Balanced Profile Portfolio EUR EUR 30/12/1999 - 30/07/2021 0.74% 1.49% 8.16% -12.74%
Growth Profile Portolio EUR EUR 01/04/1997 - 30/07/2021 2.23% 4.84% 11.19% -15.39%
High Growth EUR EUR 01/06/1998 - 30/07/2021 0.87% 3.91% 9.88% -16.41%
Fixed Income Cap Euro Zone EUR 24/11/2006 - 30/07/2021 -0.21% -0.27% -0.41% -5.12%

CARTERES ESPECIALITZADES

Gestió especialitzada

Carteras ESPECIALIZADAS

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
Top Dividend EUR EUR 13/03/2013 - 30/07/2021 9.27% -18.46% 14.43% -18.28%
Top Dividend USA USD 13/03/2013 - 30/07/2021 6.60% 2.91% 19.99% -19.46%
USD Preservation Strategy USD 24/09/2013 - 30/07/2021 -0.46% 6.73% 8.60% -4.67%
Equity Plus USD USD 16/11/2017 - 30/07/2021 4.90% 8.18% 20.98% -13.66%
Equity Plus EUR EUR 21/05/2015 - 30/07/2021 4.90% 0.77% 16.58% -19.34%

Gestió Patrimonial

Carteras ESPECIALIZADAS

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
Select USA USD 20/01/2010 - 30/07/2021 2.54% -4.59% 18.36% -19.83%

CARTERES UNIT LINK

Carteres Unit Link

Carteras UNIT LINK

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
UL Generali Structured Income EUR EUR 16/11/2013 - 30/07/2021 2.85% -11.60% 9.83% -1.67%
UL Generali Structured Income USD USD 26/12/2013 - 30/07/2021 4.10% -3.15% -1.11% -3.95%