Asset management

Les nostres carteres

CARTERES ESPECIALITZADES

Gestió especialitzada

Carteras ESPECIALIZADAS

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
Equity Plus USD USD 16/11/2017 - 14/12/2018 -10.99% -0.001% - - -
Equity Plus EUR EUR 21/05/2015 - 14/12/2018 -10.99% 0.0607% 0.0002 -0.001158% -
Top Dividend EUR EUR 13/03/2013 - 14/12/2018 -15.99% 4.95% -3.31% 4.09% -0.02%
Top Dividend USA USD 13/03/2013 - 14/12/2018 -15.16% 12.83% 6.09% -4.97% 2.40%
Top Alpha USA USD 19/01/2011 - 14/12/2018 -10.24% 19.34% -0.81% -3.79% 0.34%
USD Preservation Strategy USD 24/09/2013 - 14/12/2018 -4.39% 7.41% 3.82% -5.30% -3.48%

Gestió Patrimonial

Carteras ESPECIALIZADAS

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
Select USA USD 20/01/2010 - 14/12/2018 -15.64% 12.38% -1.94% -3.70% 2.15%
Select Exporters EUR 01/02/2011 - 14/12/2018 0.00% 1.89% 0.41% 5.73% -1.97%
Select Euro EUR 14/10/2009 - 14/12/2018 -15.66% 6.34% -4.94% 6.25% -5.85%
Select Spain EUR EUR 07/05/2010 - 14/12/2018 -12.78% 5.42% -2.80% -0.63% 3.31%

CARTERES MULTI-ACTIUS

Active Value

Carteras MULTI-ACTIVOS

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
Active Value Conservative EUR EUR 30/09/2009 - 14/12/2018 -5.23% 0.29% 2.39% -0.49% 2.06%
Active Value Moderate EUR EUR 30/09/2009 - 14/12/2018 -6.50% 1.66% 2.49% -0.82% 2.88%
Active Value Plus EUR EUR 30/09/2009 - 14/12/2018 -7.80% 2.84% 1.79% -0.74% 2.59%
Active Value Conservative USD USD 30/09/2009 - 14/12/2018 -3.46% 2.75% 3.52% -3.74% -0.82%
Active Value Moderate USD USD 30/09/2009 - 14/12/2018 -5.46% 4.98% 2.79% -4.68% -1.70%
Active Value Plus USD USD 30/09/2009 - 14/12/2018 -6.95% 6.34% 1.54% -6.22% -2.71%
Moderate Flexible Allocation EUR 05/05/2015 - 14/12/2018 -6.44% 1.35% 3.86% -7.66% -
Equilibrat Andbank Balanced EUR 06/05/2015 - 14/12/2018 -4.29% 5.34% 8.28% -2.30% -

Gestió Estratègies

Carteras MULTI-ACTIVOS

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
High Growth EUR EUR 01/06/1998 - 14/12/2018 -13.47% 1.61% 1.09% -3.16% -5.67%
Fixed Income Cap Euro Zone EUR 24/11/2006 - 14/12/2018 -4.63% 1.82% 1.85% -5.74% 2.98%
Moderate EUR EUR 04/03/1997 - 14/12/2018 -8.42% 2.64% 2.26% -5.75% -2.16%
Balanced EUR EUR 30/12/1999 - 14/12/2018 -10.83% 3.16% 1.60% -4.39% -2.71%
Conservative EUR EUR 25/05/2018 - 14/12/2018 -3.51% - - - -
Growth EUR EUR 01/04/1997 - 14/12/2018 -12.82% 3.07% 0.91% -.50% -4.73%

CARTERES UNIT LINK

Carteres Unit Link

Carteras UNIT LINK

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
Bond Core EUR EUR 17/11/2013 - 14/12/2018 -0.89% -1.08% -0.08% -0.49% 2.52%
Active Value Moderate EUR UL EUR 17/11/2013 - 14/12/2018 -5.14% 2.20% 3.75% -0.23% 3.13%
UL Generali Structured Income EUR EUR 16/11/2013 - 14/12/2018 -1.73% 2.15% 1.70% -4.23% 3.03%
UL Generali Structured Income USD USD 26/12/2013 - 14/12/2018 -3.60% 10.64% 5.49% 0.24% -1.03%