Una aliança a llarg termini dirigida a buscar i trobar les millors solucions