Dedicació i confidencialitat

El nostre equip dedicat al servei de gestors independents gaudeix d’una àmplia formació acadèmica i una sòlida trajectòria professional que permeten articular un servei altament competitiu.

Valors com la prudència, la discreció i l’excel·lència són els fonaments sobre els quals el nostre equip fonamenta la gestió.

Cada IFA té un responsable de comptes que pot cobrir totes les vostres necessitats i guiar-vos dins del grup.

Serveis per a gestors independents

Recomanacions d’inversió a mida per a assessors independents que busquen diferenciar la gestió del patrimoni dels seus clients.

La nostra estratègia d’inversió està centrada en la preservació del patrimoni i en la constant captació de les tendències més alcistes del mercat financer.