La informació continguda a la pàgina web d’Andbank té com a objectiu donar a conèixer a les persones que hi accedeixen els nostres productes i serveis, així com establir canals informatius de comunicació directa amb el públic en general i amb els clients en particular per mitjà del correu electrònic.

La documentació i el disseny gràfic són propietat d’Andbank. Per tant, queda prohibida la reproducció, la còpia, la distribució o qualsevol altre acte de manipulació d’aquesta documentació, sense l’autorització expressa d’Andbank. A causa de l’ús indegut, Andbank podrà dur a terme totes les accions (judicials o extrajudicials) que consideri convenients.

L’accés a la pàgina web d’Andbank i l’ús de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui hi accedeix. En cap cas la informació que conté la web esmentada es pot entendre com a recomanació, assessorament o oferta de contractació, de manera que Andbank no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. Andbank no garanteix que la informació, els textos, els gràfics, els vincles o el contingut de tots els articles que hi ha a la web d’Andbank siguin exactes o complets.

Andbank es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web o els enllaços, sense necessitat de preavís.

Andbank no adquireix cap compromís d’actualitzar la informació continguda a la web d’Andbank, ni assumeix cap responsabilitat sobre els continguts i serveis comercials o d’altre tipus que ofereixin les altres webs amb les que es pugui enllaçar electrònicament de manera directa o indirecta des de la web d’Andbank.

Andbank declina tota responsabilitat per l’accés de persones des de jurisdiccions on, pel motiu que sigui, estigui prohibida la publicació o disposició de la web d’Andbank i, si escau, podrà restringir-ne o refusar-ne l’accés.

Emissió de Capital Contingent

Informació rellevant per a tenidors: