Amb independència de la jurisdicció, s’ofereix un servei integrat de custòdia que permet, mitjançant un únic informe, obtenir de manera instantània estats financers consolidats, informes de rendibilitat detallats i anàlisis de riscos.

La nostra plataforma de gestió, oberta 24 hores al dia / 365 dies l’any, permet garantir l’accés directe i supervisat dels nostres inversors a qualsevol plaça financera del mercat internacional.

 

Experiència en Family Business

Conscients de les exigències que planteja un patrimoni familiar, Andbank ofereix un servei de professionals altament qualificats i especialitzats.

Articulats en una filosofia multidisciplinària, el nostre equip d’especialistes garanteix assistència específica en matèria fiscal i jurídica, així com assessorament en economia real i mercats immobiliaris per als aspectes del vostre patrimoni que ho necessitin.

La nostra gestió assegura l’herència del vostre patrimoni a les següents generacions, i ofereix solucions globals, assessorament en temes financers i sinergies entre famílies.

 

Assessorament no financer

Andbank ofereix als seus clients un servei d’assessorament personalitzat. Per a aquells que desitgin diversificar les seves inversions cap a altres carteres no financeres, els nostres experts ofereixen assessorament en filantropia, art i educació, entre d’altres, així com ajuda per trobar sempre un equilibri harmònic entre l’estil de vida i el nivell de riquesa.

 

Sinergies entre famílies / club deals

Andbank ofereix als clients privats la possibilitat de convertir amb nosaltres en operacions exclusives.

Un club deal consisteix en l’adquisició total o de la part majoritària d’una societat, en la qual participen diversos inversors.

Aquesta pràctica ha permès en nombroses ocasions als inversors compartir riscos i unir recursos per adquirir societats de dimensions més grans, que d’una altra manera no haurien pogut adquirir. Es tracta d’un servei que posa de manifest la nostra capacitat de compartir riscos d’inversió amb els nostres clients.

Ser un banc de famílies ens dona un avantatge competitiu clau i fa palès que compartim interessos amb els nostres clients.

Andbank reuneix inversors provinents de diversos entorns: particulars, professionals, negocis familiars o empreses de capital privat.