Tota aquesta capacitat d’anàlisi, la posem a disposició dels clients que desitgin participar activament en la gestió del seu patrimoni. D’aquesta manera, el client pot accedir lliurement a l’opinió dels nostres equips d’anàlisi, així com als documents que es van generant, i obté, així, informació actualitzada sobre mercats, anàlisi d’accions o guies d’inversió, entre d’altres.

A Andbank generem els recursos necessaris per guiar els vostres projectes d’inversió en els diferents sectors de l’economia, i també en planificació financera, filantropia o art.

Assessorament en filantropia

Aquest servei està dissenyat per a aquells clients amb un alt grau de responsabilitat social, que volen diversificar les inversions cap a projectes o accions solidàries.

Un equip global i independent d’inversors especialitzats us assessora perquè pugueu optar pel projecte amb què més us identifiqueu des d’un punt de vista personal:

  1. Creació i gestió estratègica de fundacions
  2. Planificació de donacions
  3. Incentivar l’herència d’una cultura filantròpica entre els membres d’una mateixa família
  4. Inversió dels beneficis en suport d’una causa concreta
  5. Optimitzar les vostres aportacions en matèria fiscal