Un cop emesa l’Emissió inaugural de Cèdules Hipotecàries Andbank al Juliol 2017 y la seva ampliació al desembre 2017 sota el programa de Covered Bonds, i amb la garantia addicional de la cartera hipotecària publicada a (https://www.andbank.com/form-investor-report/), Andbank continua avaluant diferents possibilitats per a accedir al Mercat de Capitals a termini curt, mitjà i llarg.