AndVida us proposa una àmplia cobertura:

 • Cobertura per defunció.
 • Cobertura per invalidesa absoluta i permanent.
 • Mort per accident.
 • Invalidesa absoluta i permanent per accident.
 • Mort per accident de circulació.
 • Invalidesa absoluta i permanent per accident de circulació.
 • Malalties greus.

Flexibilitat en el format de la pòlissa.

 • Amb una única pòlissa teniu la possibilitat d’assignar diferents beneficiaris que rebrien un capital complementari a les prestacions socials.
 • L’elecció dels beneficiaris és lliure, de manera que permet repartir el capital de manera diferent del que estableix la llei.
 • En els casos de pòlisses vinculades amb préstecs al consum o hipotecaris, hi ha la possibilitat d’ampliar el capital assegurat respecte l’import pendent d’amortitzar. D’aquesta manera, una vegada que el banc liquidi el deute pendent, el vostre entorn més proper es beneficiarà del capital restant.

Cobertures que s’adapten a diferents situacions.

 • Jove sense fills.
 • Amb fills menors.
 • Sense fills.

AndVida proposa flexibilitat en la modalitat de pagament. L’assegurat pot triar el fraccionament del pagament de la pòlissa: anual, semestral, trimestral o mensual.

Si voleu més informació sobre AndVida, feu clic aquí 

Consulteu amb el vostre gestor o amb Andbank Assegurances, tel. +376 881 965, qualsevol dubte o informació que necessiteu.