Us oferim els millors avantatges per ajudar-vos en les vostres gestions:

Més comoditat

 • Elimineu les tasques de gestió, que es traspassen a Andbank.
 • Tindreu informació detallada de la vostra cartera confirmada i la part anticipada pels proveïdors.

Més facilitat

 • Podeu escollir com voleu pagar als vostres proveïdors.
 • Podreu realitzar el pagament a proveïdors en bloc i rebre un únic càrrec per venciment.

Més seguretat

 • Oferiu als vostres proveïdors total garantia de cobrament dels seus crèdits.
 • S’eliminen les possibles incidències en les domiciliacions de rebuts.
 • Gaudireu d’un control efectiu dels pagaments a proveïdors.

Andbank us ofereix un conjunt de productes i serveis adaptat a l’operativa de l’empresa per facilitar les gestions de pagament de la manera més còmoda i eficaç.

Pagueu arreu del món amb la solidesa d’un dels bancs més solvents a escala internacional.

 1. Servei de gestió de crèdits documentaris per a les transaccions internacionals.
 2. Assegurances de canvi i de tipus si feu operacions en diverses monedes.
 3. Fiances i avals en cobertura de qualsevol pagament.
 4. Xecs, pagarés i efectes per a operacions a curt termini, transferències.
 5. Confirma, la gestió integral de pagaments d’Andbank.