Amb el nostre Pla de Pensions, el pas del temps mai us serà tan rendible

Andbank presenta el Pla de Pensions com la millor alternativa d’estalvi a llarg termini, al servei del petit estalviador.

Posem a la vostra disposició la màxima qualitat de gestió amb una excel·lent rendibilitat.

ANDBANK Moderate Allocation, amb un 0,36 % de rendibilitat anualitzada a 3 anys.

ANDBANK Balanced, amb un 4,80 % de rendibilitat anualitzada a 3 anys.

Rendibilitats netes anualitzades (període 29/03/2016 a 29/03/2019). Font: Andbank Asset Management Luxembourg.

Si vol consultar més informació, cliqui aquí

L’entitat bancària encarregada de la gestió no garanteix de cap manera que es produeixin les prediccions ni els fets que conté aquest document, i adverteix que els rendiments obtinguts en el passat no impliquen rendiments futurs. Aquest document no es pot considerar, de cap manera, una oferta o proposta de compravenda dels productes que s’hi puguin esmentar. Tota la informació que hi figura és indicativa i no es pot considerar l’únic factor rellevant de decisió per fer una inversió determinada.En conseqüència, l’inversor és responsable de buscar i obtenir l’assessorament financer oportú amb l’objecte de valorar els riscs, els costos i altres característiques de les inversions que desitgi fer. L’entitat bancària declina expressament qualsevol responsabilitat sobre l’exactitud o la conveniència de les avaluacions o estimacions dels models usats en les valoracions que conté aquest document així com sobre els possibles errors o les omissions en què es pugui incórrer en l’elaboració d’aquest. L’entitat bancària es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, totalment o parcialment el contingut d’aquest document.
Andbank és una marca registrada per Andorra Banc Agrícol Reig, SA.