Amb el nostre Pla de Pensions,

el pas del temps mai us serà tan rendible

Andbank presenta el Pla de Pensions com la millor alternativa d’estalvi a llarg termini, al servei del petit estalviador.

Posem a la vostra disposició la màxima qualitat de gestió amb una excel·lent rendibilitat.

ANDBANK Flexible Allocation, amb un 4,98 % del creixement el 2016 .

ANDBANK Balanced, amb un 9,26 % de creixement el 2016.

* Rendiments nets de l’01/01/2017 al 30/11/2017. Font: Andbank Asset Management Luxembourg

L’entitat bancària encarregada de la gestió no garanteix de cap manera que es produeixin les prediccions ni els fets que conté aquest document, i adverteix que els rendiments obtinguts en el passat no impliquen rendiments futurs. Aquest document no es pot considerar, de cap manera, una oferta o proposta de compravenda dels productes que s’hi puguin esmentar. Tota la informació que hi figura és indicativa i no es pot considerar l’únic factor rellevant de decisió per fer una inversió determinada.En conseqüència, l’inversor és responsable de buscar i obtenir l’assessorament financer oportú amb l’objecte de valorar els riscs, els costos i altres característiques de les inversions que desitgi fer. L’entitat bancària declina expressament qualsevol responsabilitat sobre l’exactitud o la conveniència de les avaluacions o estimacions dels models usats en les valoracions que conté aquest document així com sobre els possibles errors o les omissions en què es pugui incórrer en l’elaboració d’aquest. L’entitat bancària es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, totalment o parcialment el contingut d’aquest document. 
Andbank és una marca registrada per Andorra Banc Agrícol Reig, SA.