Llei 8/2013 (Directiva de Mercats i Instruments Financers – MiFID)

Llei 8/213 sobre les condicions de funcionament de les entitats financeres i la protecció de l’inversor, entre d’altres temes.

CRS

Common Reporting Standards (CRS) és un sistema d’intercanvi automàtic d’informació tributària entre països que permet a les administracions tributàries dels països que hi estiguin adherits d’obtenir anualment informació fiscal relativa a les inversions o posicions que els seus residents fiscals tenen en institucions financeres situades a l’estranger (fora del país on són residents fiscals).
En aquest sentit, el passat 1 de gener de 2017 va entrar en vigor al Principat d’Andorra la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal (en endavant, Llei d’intercanvi automàtic).

La Llei d’intercanvi automàtic implementa al Principat d’Andorra l’estàndard comú de l’OCDE (Common Reporting Standards) de les normes de comunicació i diligència deguda, relativa a la informació sobre comptes financers, amb la intenció de millorar el compliment fiscal internacional sobre la base de l’intercanvi automàtic recíproc.

Mitjançant la Llei es regula l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers entre el Principat d’Andorra i altres estats segons el que disposin els acords o convenis internacionals respectius que siguin aplicables, posicionant el Principat d’Andorra en els estendards més elevats quant a transparència en matèria d’intercanvi d’informació amb altres països de l’OCDE.

Prevenció del blanqueig de capitals i lluita contra el terrorisme

Declaració general sobre les polítiques de prevenció de blanqueig de capitals en el grup Andbank

AML Wolfsberg Questionnaire

USA Patriot Act

Fons de Garantia