Prevenció del blanqueig de capitals i lluita contra el terrorisme

Declaració general sobre les polítiques de prevenció de blanqueig de capitals en el grup Andbank

Aml Wolfsberg Questionnaire

USA Patriot Act

MiFID

Segons el que disposa la Directiva 204/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’abril del 2004, relativa als mercats d’instruments financers (MiFID), posem a disposició dels clients informació rellevant de caràcter general sobre l’entitat i els diferents serveis i instruments financers

CRS

CRS és un sistema d’intercanvi automàtic d’informació tributària entre països que permet a les administracions tributàries dels països adherits obtenir, anualment, informació fiscal relativa a les inversions o posicions que els seus residents fiscals tenen en institucions financeres situades a l’estranger (fora del país on són residents fiscals).

El Principat d’Andorra ha aprovat la Llei 9/2016, de 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, la qual recull els principis establerts per l’OCDE per al Common Reporting Standard (CRS), inclosos en la Convention on Mutual Administrative Assistance (CMAA) in Tax Matters, en relació amb l’intercanvi automàtic entre autoritats competents dels territoris membres sobre determinada informació de caràcter fiscal. La llei s’ha publicat en la pàgina web del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) (www.bopa.ad).

Aquesta llei suposa que les entitats financeres estan obligades —per imperatiu legal— a comunicar a les seves respectives autoritats competents (en el cas del Principat d’Andorra la comunicació es fa al Departament de tributs i de fronteres) determinada informació personal i fiscal respecte dels comptes de clients no residents.