Andbank us informa

Què és CRS?

El Principat d’Andorra va aprovar la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, que recull els principis establerts per l’OCDE per a la normativa comuna de comunicació (en anglès, Common Reporting Standard, CRS), en relació amb l’intercanvi automàtic entre autoritats competents de determinada informació de caràcter fiscal. Podeu consultar la llei en el lloc web del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (www.bopa.ad).

En què consisteix?

Les entitats financeres han de comunicar a les seves autoritats competents respectives determinada informació personal i fiscal respecte dels comptes de clients no residents al Principat d’Andorra.

Quina documentació he d’aportar?

Les entitats financeres han de disposar d’una identificació completa i actualitzada de la titularitat del compte: nom i cognoms o denominació, domicili complet i país, lloc i data de naixement o de constitució, residència fiscal i número d’identificació que li correspongui.

Actualitzeu les vostres dades contactant amb el vostre gestor personal o a qualsevol de les nostres oficines.

Actualització de dades de clients