Informació bàsica sobre la protecció dels dipòsits

La Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions, obliga a les entitats bancàries a posar a disposició dels dipositants, reals o potencials, la informació necessària per identificar el Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits (FAGADI). Aquesta informació comprèn en tot cas la seva denominació, la seu, el número de telèfon, l’adreça d’Internet i de correu electrònic, així com les disposicions que s’hi apliquen, especificant l’import, l’abast de les garanties ofertes i les condicions i formalitats necessàries perquè es produeixi el pagament de l’import garantit.

Informació bàsica sobre la protecció dels dipòsits

 

Informació bàsica sobre la protecció d’inversions

La Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions, obliga a les entitats bancàries a posar a disposició dels inversors, reals o potencials, la informació necessària per identificar el Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions (SAGI). Aquesta informació comprèn en tot cas la seva denominació, la seu, el número de telèfon, l’adreça d’Internet i de correu electrònic, així com les disposicions que s’hi apliquen, especificant l’import, l’abast de les garanties ofertes i les condicions i formalitats necessàries perquè es produeixi el pagament de l’import garantit.

Informació bàsica sobre la protecció d’inversions