Amb la resposta més directa possible; totes les operacions financeres amb el tracte més personal.

  1. De dilluns a divendres, de 8.45 h a 18 h.
  2. Gestió de comptes: transferències, traspassos, consultes, etc.
  3. Consulta de préstecs i crèdits.
  4. Inversions: informació dels mercats. (índexs, divises, valors…)
  5. Targetes: consulta de moviments i sol·licituds d’extractes.
  6. Operacions de compra i venda de valors i productes d’inversió.
  7. Domiciliació de rebuts.

Dial Andbank: +376 873 300